foto cruquius machine
foto edith van putten

De drooglegging van het Haarlemmermeer was een immens werk. Drie jaar lang braakten de schoorstenen van de drie stoomgemalen die voor dit karwei waren gebouwd, Leeghwater, Lynden en Cruquius, hun rookwolken uit. Vele jaren geleden keerde bij de Cruquius de rust weer. De bemaling werd overgenomen door moderner pompen. Na een periode als reserve-gemaal werd de Cruquius in 1932 overbodig. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs nam het initiatief tot behoud. Zo werd het Cruquius stoomgemaal in 1933 een van de eerste monumenten van bedrijf en techniek ter wereld. In 1991 wees de American Society of Mechanical Engineers het Cruquius stoomgemaal aan als 33e International Historic Mechanical Engineering Landmark. Er zit een heel verhaal achter dit imposante monument.

Draining the Haarlemmermeer was an immense undertaking. For three years great clouds of smoke hung from the chimneys of the three steam pumping stations built for this gigantic task, Leeghwater, Lynden and Cruquius. Many years ago Cruquius was finally retired. The work was taken over by more modern pumps. After a period on stand-by Cruquius finally became redundant in 1932. An initiative was taken by the Koninklijk lnstituut van Ingenieurs to preserve it. And the Cruquius steam pumping station became an industrial monument, one of the first in the world. In 1991 the American Society of Mechanical Engineers designated the Cruquius steam drainage pumping station the 33rd International Historic Mechanical Engineering Landmark. A fascinating story lies hidden in this imposing monument.

Lees verder op deze originele Cruquius website met informatie over de historische en technische aspecten van polderdroogmaking en Cornwall stoommachines. Omdat het prachtige Cruquius gemaal de grootste en een van de mooiste Cornish engines heeft, is deze website voor een groot deel aan deze machine gewijd.

Read more on this original Cruquius website with information about the historical and technical aspects of polder drainage and Cornwall steam engines. Because the splendid Cruquius pumping station has the largest and one of the most beautiful Cornish engines, a large part of this website is devoted to this engine.